Web se připravuje.

DBAPatientsociety.cz

Webové stránky o nemoci Diamond Blackfan anémie.